'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - Composers / Compobirds / Małe Instrumenty

Eufonie 2022 - Composers / Compobirds / Małe Instrumenty

 

Od wieków ptaki są przedmiotem fascynacji twórców. Echa ów oczarowania możemy usłyszeć w XIII w. kanonie Sumer is icumen in, w scenie nad strumieniem z VI symfonii F-dur "Pastoralnej" op. 68 Ludwiga van Beethovena, czy w twórczości Oliviera Messiaena. Stały się one też inspiracją dla grupy Małe Instrumenty, która obok autroskich interpretacji utworów z regionu Austro-Węfier, zaprezentuje podczas Eufonii kompozycje natchnione ptasim śpiewem.
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Mecenasem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN:]
Birds have been fascinating creators for centuries. Echoes of that enchantment can be heard in the 13th-century canon Sumer is icumen in, in the scene by the stream from the Symphony No. 6 in F Major "Pastoral", Op. 68 by Ludwig van Beethoven or in the output of Olivier Messiaen. They have also become an inspiration for the group Małe Instrumenty, which will present at the Eufonie compositions inspired by bird song as well as original interpretations of works from the region of Austria-Hungary.
Organizers: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - Composers / Compobirds / Małe Instrumenty

Eufonie 2022 - Composers / Compobirds / Małe Instrumenty

 

Od wieków ptaki są przedmiotem fascynacji twórców. Echa ów oczarowania możemy usłyszeć w XIII w. kanonie Sumer is icumen in, w scenie nad strumieniem z VI symfonii F-dur "Pastoralnej" op. 68 Ludwiga van Beethovena, czy w twórczości Oliviera Messiaena. Stały się one też inspiracją dla grupy Małe Instrumenty, która obok autroskich interpretacji utworów z regionu Austro-Węfier, zaprezentuje podczas Eufonii kompozycje natchnione ptasim śpiewem.
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Mecenasem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN:]
Birds have been fascinating creators for centuries. Echoes of that enchantment can be heard in the 13th-century canon Sumer is icumen in, in the scene by the stream from the Symphony No. 6 in F Major "Pastoral", Op. 68 by Ludwig van Beethoven or in the output of Olivier Messiaen. They have also become an inspiration for the group Małe Instrumenty, which will present at the Eufonie compositions inspired by bird song as well as original interpretations of works from the region of Austria-Hungary.
Organizers: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO