'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - V4 String Quartet

Eufonie 2022 - V4 String Quartet

 

Kwartet V4 został powołany do życia przez muzyków pochodzących z krajów grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, którzy pragną przybliżyć dawną i współczesną twórczość muzyczną tych czterech państw. Nie inaczej będzie podczas tegorocznych Eufonii!
Podczas koncertu zaprezentują cztery utwory - każdy ukazujący brzmienia z innego kraju grupy V4. Rozpoczynający kwartet Erno Dohànyiego przybliży nam dźwęki Węgier, 5 utworów Erwina Schulhoffa - Czech, kwartet Iris Szeghy - Słowacji, a dzieło Witolda Lutosławskiego - Polski.
___
Kwartet V4 w składzie:
Miranda Liu - 1. skrzypce
Daniel Rumler - 2. skrzypce
Tomáš Krejbich - altówka
Bartosz Koziak - wiolonczela
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN:]

The V4 Quartet was founded by musicians from the Visegrad Group countries: Poland, Czechia, Slovakia and Hungary, who wish to introduce both past and present musical works of those four countries. It will be no different at this year's Eufonie!

During the concert, they will present four pieces - each showing sounds from a different country of the V4 group. The opening quartet by Erno Dohnanyi will bring us closer to the sounds of Hungary, 5 Pieces by Erwin Schulhoff - Czechia, the quartet by Iris Szeghy - Slovakia and the work of Witold Lutosławski - Poland

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - V4 String Quartet

Eufonie 2022 - V4 String Quartet

 

Kwartet V4 został powołany do życia przez muzyków pochodzących z krajów grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, którzy pragną przybliżyć dawną i współczesną twórczość muzyczną tych czterech państw. Nie inaczej będzie podczas tegorocznych Eufonii!
Podczas koncertu zaprezentują cztery utwory - każdy ukazujący brzmienia z innego kraju grupy V4. Rozpoczynający kwartet Erno Dohànyiego przybliży nam dźwęki Węgier, 5 utworów Erwina Schulhoffa - Czech, kwartet Iris Szeghy - Słowacji, a dzieło Witolda Lutosławskiego - Polski.
___
Kwartet V4 w składzie:
Miranda Liu - 1. skrzypce
Daniel Rumler - 2. skrzypce
Tomáš Krejbich - altówka
Bartosz Koziak - wiolonczela
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN:]

The V4 Quartet was founded by musicians from the Visegrad Group countries: Poland, Czechia, Slovakia and Hungary, who wish to introduce both past and present musical works of those four countries. It will be no different at this year's Eufonie!

During the concert, they will present four pieces - each showing sounds from a different country of the V4 group. The opening quartet by Erno Dohnanyi will bring us closer to the sounds of Hungary, 5 Pieces by Erwin Schulhoff - Czechia, the quartet by Iris Szeghy - Slovakia and the work of Witold Lutosławski - Poland

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO