'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - Ars Antiqua / Letzbor

Eufonie 2022 - Ars Antiqua / Letzbor

 

Jakie brzmienia królowały na barokowych dworach na terenach carskiej Austrii? Na to pytanie stara się odpowiedzieć działający od 1995 roku zespół Ars Antiqua Austria. Wykorzystując instrumenty z epoki, pragnie pokazać bogactwo muzyki obecnej na terenach austriackich. Rozległość Cesarstwa w okresie baroku znajdzie odzwierciedlenie w programie, w którym obok austriackiego kompozytora Georga Arnolda, usłyszymy też Czecha Heinricha Ignaza Franza von Bibera, czy Włocha — Giovanniego Buonaventurę Vivianiego.

Georg Arnold: Capriccio (nr 13) |ze zbioru Canzoni, ariae e sonatae Op. 3
Giovanni Buonaventura Viviani: Sonata nr 90
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli: La Vinciolina (Sonata sesta) |ze zbioru Sonate a Violino solo, per chiesa e camera, op.4
Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata nr 6 |ze zbioru Sonatae a Violino Solo
***
Johann Heinrich Schmelzer: Ciacona
Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonata nr 3 |ze zbioru Sonatae Violino Solo
_______
Ars Antiqua Austria
Gunar Letzbor – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Partnerem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

What music reigned at the Baroque courts within the territory of Tsarist Austria? Ars Antiqua Austria, which has been active since 1995, is trying to answer this question. Using period instruments, it wants to show the richness of music present in the Austrian territory. The vastness of the Empire in the Baroque period will be reflected in the programme, which, apart from the Austrian composer Georg Arnold, features the Czech Heinrich Ignaz Franz von Biber or the Italian Giovanni Buonaventura Viviani.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - Ars Antiqua / Letzbor

Eufonie 2022 - Ars Antiqua / Letzbor

 

Jakie brzmienia królowały na barokowych dworach na terenach carskiej Austrii? Na to pytanie stara się odpowiedzieć działający od 1995 roku zespół Ars Antiqua Austria. Wykorzystując instrumenty z epoki, pragnie pokazać bogactwo muzyki obecnej na terenach austriackich. Rozległość Cesarstwa w okresie baroku znajdzie odzwierciedlenie w programie, w którym obok austriackiego kompozytora Georga Arnolda, usłyszymy też Czecha Heinricha Ignaza Franza von Bibera, czy Włocha — Giovanniego Buonaventurę Vivianiego.

Georg Arnold: Capriccio (nr 13) |ze zbioru Canzoni, ariae e sonatae Op. 3
Giovanni Buonaventura Viviani: Sonata nr 90
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli: La Vinciolina (Sonata sesta) |ze zbioru Sonate a Violino solo, per chiesa e camera, op.4
Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata nr 6 |ze zbioru Sonatae a Violino Solo
***
Johann Heinrich Schmelzer: Ciacona
Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonata nr 3 |ze zbioru Sonatae Violino Solo
_______
Ars Antiqua Austria
Gunar Letzbor – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Partnerem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

What music reigned at the Baroque courts within the territory of Tsarist Austria? Ars Antiqua Austria, which has been active since 1995, is trying to answer this question. Using period instruments, it wants to show the richness of music present in the Austrian territory. The vastness of the Empire in the Baroque period will be reflected in the programme, which, apart from the Austrian composer Georg Arnold, features the Czech Heinrich Ignaz Franz von Biber or the Italian Giovanni Buonaventura Viviani.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO