'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - Zafra / Capella Cracoviensis / Adamus

Eufonie 2022 - Zafra / Capella Cracoviensis / Adamus

 

Capella Cracoviensis stanowi jeden z najbardziej interesujących zespołów na scenie muzyki dawnej. Zespół pracujący pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa wykorzystuje instrumenty historyczne i przy użyciu dawnych praktyk wykonawczych prezentuje repertuar od renesansowej polifonii po wczesnoromantyczne opery. Podczas tegorocznych Eufonii z pomocą fagocisty Javiera Zafra przeniesie nas do sali koncertowej końca XVIII w., w której pobrzmiewać będzie Koncert fagotowy nr 2 F-dur Franza Ignaza Danziego, Symfonia nr 4 Carla Dittersa von Dittersdorfa. Program okalać będą dwie symfonie Josepha Haydna z początku lat 80. XVIII w.

Joseph Haydn: Symfonia nr 74 Es-dur
Franz Ignaz Danzi: Koncert fagotowy nr 2 F-dur
***
Carl Ditters von Dittersdorf:  Symfonia nr 4 F-dur |Perseusz ratuje Andromedę| ze zbioru 12 symfonii wg “Metamorfoz”
Joseph Haydn: Symfonia nr 75 D-dur
______
Javier Zafra - fagot
Cappella Cracoviensis
Jan Tomasz Adamus – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

Capella Cracoviensis is one of the most interesting early music ensembles. Working under the direction of Jan Tomasz Adamus, the orchestra plays on periods instruments and presents a repertoire ranging from Renaissance polyphony to early Romantic operas while adhering to period performance practices. During this year’s Eufonie, with the help of the bassoonist Javier Zafra, we will be transferred to a concert hall of the end of the 18th century, in which we will hear the Bassoon Concerto No. 2 in F Major by Franz Ignaz Danzi or the Symphony No. 4 by Carl Ditters von Dittersdorf. The programme will be framed by two symphonies by Joseph Haydn from the early 1780s.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - Zafra / Capella Cracoviensis / Adamus

Eufonie 2022 - Zafra / Capella Cracoviensis / Adamus

 

Capella Cracoviensis stanowi jeden z najbardziej interesujących zespołów na scenie muzyki dawnej. Zespół pracujący pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa wykorzystuje instrumenty historyczne i przy użyciu dawnych praktyk wykonawczych prezentuje repertuar od renesansowej polifonii po wczesnoromantyczne opery. Podczas tegorocznych Eufonii z pomocą fagocisty Javiera Zafra przeniesie nas do sali koncertowej końca XVIII w., w której pobrzmiewać będzie Koncert fagotowy nr 2 F-dur Franza Ignaza Danziego, Symfonia nr 4 Carla Dittersa von Dittersdorfa. Program okalać będą dwie symfonie Josepha Haydna z początku lat 80. XVIII w.

Joseph Haydn: Symfonia nr 74 Es-dur
Franz Ignaz Danzi: Koncert fagotowy nr 2 F-dur
***
Carl Ditters von Dittersdorf:  Symfonia nr 4 F-dur |Perseusz ratuje Andromedę| ze zbioru 12 symfonii wg “Metamorfoz”
Joseph Haydn: Symfonia nr 75 D-dur
______
Javier Zafra - fagot
Cappella Cracoviensis
Jan Tomasz Adamus – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

Capella Cracoviensis is one of the most interesting early music ensembles. Working under the direction of Jan Tomasz Adamus, the orchestra plays on periods instruments and presents a repertoire ranging from Renaissance polyphony to early Romantic operas while adhering to period performance practices. During this year’s Eufonie, with the help of the bassoonist Javier Zafra, we will be transferred to a concert hall of the end of the 18th century, in which we will hear the Bassoon Concerto No. 2 in F Major by Franz Ignaz Danzi or the Symphony No. 4 by Carl Ditters von Dittersdorf. The programme will be framed by two symphonies by Joseph Haydn from the early 1780s.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO