'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - Wielka symfonika

Eufonie 2022 - Wielka symfonika

 

„Czy życie jest szeregiem preludiów do owej nieznanej pieśni, której pierwszą wzniosłą nutę intonuje śmierć?” — pisał Ferenc Liszt w tekście dołączonym do poematu symfonicznego Les Preludes. Pełen pasji, patosu, heroizmu utwór, początkowo miał stanowić uwerturę do cyklu Les quatre éléments. Ostatecznie dzieło zyskało niezależność, uzyskując tytuł nawiązujący do wiersza Alphonse’a de Lamartine’a.

Pracę nad Karnawałem praskim Bedř ich Smetana rozpoczął u schyłku życia, jednak idea utworu towarzyszyła mu już w roku 1880. Kompozytorowi udało się dokończyć jedynie introdukcję oraz poloneza, a na premierze, mającej miejsce w jego urodziny, nie pojawił się z powodu złego stanu zdrowia.

Wieńcząca koncert Missa glagolitica Leoša Janáčka postrzegana jest jako celebracja słowiańskiej kultury. Wykorzystująca tekst starocerkiewnosłowiański msza stanowi wyjątkowe połączenie chaotycznej energii z delikatnością, religijności z pogańskim duchem.

Bedřich Smetana: Karnawał Praski
Ferenc Liszt: Preludia (Les Préludes)
***
Leoš Janáček: Missa glagolitica
________
Andrea Danková – sopran
Jarmila Balažová - alt
Tomáš Juhás – tenor
Jozef Benci – bas
László Fassang - organy
Chór Filharmonii Narodowej
Sinfonia Varsovia
Robert Kružik – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

“What is life but a series of preludes to that unknown hymn whose first solemn note is intoned by death?” wrote Franz Liszt in the text attached to the symphonic poem Les Préludes. The piece, full of passion, pathos and heroism, was originally intended to be an overture to the cycle Les quatre éléments. Ultimately, the work became an independent composition, obtaining a title referring to the poem by Alphonse de Lamartine.

Bedřich Smetana started working on Prague Carnival at the end of his life, but the idea of the piece accompanied him already in 1880. The composer managed to complete only the Introduction and the Polonaise; he did not attend the premiere, which took place on his birthday, due to poor health.

Missa glagolitica by Leoš Janáček, which crowns the concert, is considered a celebration of Slavic culture. Written to Old Church Slavonic texts, the Mass is a unique combination of chaotic energy with delicacy, of religiousness with a pagan spirit.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - Wielka symfonika

Eufonie 2022 - Wielka symfonika

 

„Czy życie jest szeregiem preludiów do owej nieznanej pieśni, której pierwszą wzniosłą nutę intonuje śmierć?” — pisał Ferenc Liszt w tekście dołączonym do poematu symfonicznego Les Preludes. Pełen pasji, patosu, heroizmu utwór, początkowo miał stanowić uwerturę do cyklu Les quatre éléments. Ostatecznie dzieło zyskało niezależność, uzyskując tytuł nawiązujący do wiersza Alphonse’a de Lamartine’a.

Pracę nad Karnawałem praskim Bedř ich Smetana rozpoczął u schyłku życia, jednak idea utworu towarzyszyła mu już w roku 1880. Kompozytorowi udało się dokończyć jedynie introdukcję oraz poloneza, a na premierze, mającej miejsce w jego urodziny, nie pojawił się z powodu złego stanu zdrowia.

Wieńcząca koncert Missa glagolitica Leoša Janáčka postrzegana jest jako celebracja słowiańskiej kultury. Wykorzystująca tekst starocerkiewnosłowiański msza stanowi wyjątkowe połączenie chaotycznej energii z delikatnością, religijności z pogańskim duchem.

Bedřich Smetana: Karnawał Praski
Ferenc Liszt: Preludia (Les Préludes)
***
Leoš Janáček: Missa glagolitica
________
Andrea Danková – sopran
Jarmila Balažová - alt
Tomáš Juhás – tenor
Jozef Benci – bas
László Fassang - organy
Chór Filharmonii Narodowej
Sinfonia Varsovia
Robert Kružik – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

“What is life but a series of preludes to that unknown hymn whose first solemn note is intoned by death?” wrote Franz Liszt in the text attached to the symphonic poem Les Préludes. The piece, full of passion, pathos and heroism, was originally intended to be an overture to the cycle Les quatre éléments. Ultimately, the work became an independent composition, obtaining a title referring to the poem by Alphonse de Lamartine.

Bedřich Smetana started working on Prague Carnival at the end of his life, but the idea of the piece accompanied him already in 1880. The composer managed to complete only the Introduction and the Polonaise; he did not attend the premiere, which took place on his birthday, due to poor health.

Missa glagolitica by Leoš Janáček, which crowns the concert, is considered a celebration of Slavic culture. Written to Old Church Slavonic texts, the Mass is a unique combination of chaotic energy with delicacy, of religiousness with a pagan spirit.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO