'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - Sałajczyk / Orkiestra "Transylvania" / Bebeşelea

Eufonie 2022 - Sałajczyk / Orkiestra "Transylvania" / Bebeşelea

 

György Ligeti dorastając w Transylwanii (jeszcze wtedy węgierskiej) zetknął się z żywym folklorem tych terenów. Efektem jego fascynacji jest powstały w 1951, a publicznie wykonany dopiero 1971 roku, Koncert rumuński — pełen nowoczesnego spojrzenia i ludowej werwy.
Inspiracje folklorem były niezwykle ważne dla rumuńskiego kompozytora George Enescu. W swoim pierwszym orkiestrowym dziele Poéme roumain twórca zawarł cząstkę muzycznego krajobrazu Rumunii.
Wśród rumuńskich dźwiękowych pejzaży zabrzmi też polski akcent. Twórczość fortepianowa Władysława Żeleńskiego niezbyt często gości na polskich estradach. Zarejestrowania wszystkich dzieł twórcy podjął się Piotr Sałajczyk, który podczas Eufonii przybliży słuchaczom Koncert Fortepianowy Es-dur op. 60 z katalogu kompozytora.

György Ligeti: Koncert rumuński
Władysław Żeleński: Koncert fortepianowy Es-dur op. 60
***
George Enescu: Poemat rumuński
_____
Piotr Sałajczyk - fortepian
Orkiestra Państwowej Filharmonii Transylwanii w Kluż-Napoka
Gabriel Bebeşelea - dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

György Ligeti, growing up in Transylvania (still within the borders of Hungary back then), came into contact with the genuine folklore of that area. The result of his fascination is the Romanian Concerto, which was created in 1951 and performed publicly for the first time only in 1971 — revealing a modern approach and folk verve.
Folklore inspirations were extremely important for the Romanian composer George Enescu. In his first orchestral work Poème roumain, the artist included a fragment of the musical landscape of Romania.
Among Romanian sonic landscapes, there will also be a Polish accent. Władysław Żeleński’s piano output is not often performed on Polish stages. At the Eufonie Piotr Sałajczyk will present the Piano Concerto in E-flat Major, Op. 60 from the composer’s catalogue.
 
Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - Sałajczyk / Orkiestra "Transylvania" / Bebeşelea

Eufonie 2022 - Sałajczyk / Orkiestra "Transylvania" / Bebeşelea

 

György Ligeti dorastając w Transylwanii (jeszcze wtedy węgierskiej) zetknął się z żywym folklorem tych terenów. Efektem jego fascynacji jest powstały w 1951, a publicznie wykonany dopiero 1971 roku, Koncert rumuński — pełen nowoczesnego spojrzenia i ludowej werwy.
Inspiracje folklorem były niezwykle ważne dla rumuńskiego kompozytora George Enescu. W swoim pierwszym orkiestrowym dziele Poéme roumain twórca zawarł cząstkę muzycznego krajobrazu Rumunii.
Wśród rumuńskich dźwiękowych pejzaży zabrzmi też polski akcent. Twórczość fortepianowa Władysława Żeleńskiego niezbyt często gości na polskich estradach. Zarejestrowania wszystkich dzieł twórcy podjął się Piotr Sałajczyk, który podczas Eufonii przybliży słuchaczom Koncert Fortepianowy Es-dur op. 60 z katalogu kompozytora.

György Ligeti: Koncert rumuński
Władysław Żeleński: Koncert fortepianowy Es-dur op. 60
***
George Enescu: Poemat rumuński
_____
Piotr Sałajczyk - fortepian
Orkiestra Państwowej Filharmonii Transylwanii w Kluż-Napoka
Gabriel Bebeşelea - dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

György Ligeti, growing up in Transylvania (still within the borders of Hungary back then), came into contact with the genuine folklore of that area. The result of his fascination is the Romanian Concerto, which was created in 1951 and performed publicly for the first time only in 1971 — revealing a modern approach and folk verve.
Folklore inspirations were extremely important for the Romanian composer George Enescu. In his first orchestral work Poème roumain, the artist included a fragment of the musical landscape of Romania.
Among Romanian sonic landscapes, there will also be a Polish accent. Władysław Żeleński’s piano output is not often performed on Polish stages. At the Eufonie Piotr Sałajczyk will present the Piano Concerto in E-flat Major, Op. 60 from the composer’s catalogue.
 
Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO