'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - Baryshevskyi / NOSPR / Boreyko

Eufonie 2022 - Baryshevskyi / NOSPR / Boreyko

 

Borys Latoszyński uznawany jest za ojca ukraińskiej, współczesnej szkoły kompozytorskiej. W jego pełnym dramatyzmu, pełnym mrocznych tonów Koncercie fortepianowym c-moll „Słowiańskim” pobrzmiewają echa postromantycznych koncertów Rachmaninova, jak i ukraińskie oraz rosyjskie pieśni ludowe.
Wałentyn Sylwestrow — wybitny kompozytor, ale też… uczeń Borysa Latoszyńskiego, Przepełniona zadumą i melancholią muzyka Sylwestrowa po okresie eksperymentów, poszukiwań nowych brzmień w latach 60., zwróciła się w kierunku tonalności.
Oleg Bezborodko, Carpe diem. Gdyby beethoven żył w Odessie
Borys Latoszyński: Koncert fortepianowy c-moll |Słowiański|
***
Walentyn Sylwestrow: VIII Symfonia
________
Antonii Baryshevskyi – fortepian
NOSPR
Andrzej Boreyko – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kulutry
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

Borys Lyatoshynsky is considered the father of the Ukrainian contemporary compositional school. In his Slavic Concerto for Piano and Orchestra in C minor, full of drama and dark tones, we can hear echoes of Rachmaninoff’s post-romantic concertos as well as Ukrainian and Russian folk songs.Valentyn Sylvestrov — an outstanding composer, but also... a student of Borys Lyatoshynsky. Sylvestrov’s music, filled with reverie and melancholy, after a period of experiments and searching for new sounds in the 1960s, turned towards tonality.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - Baryshevskyi / NOSPR / Boreyko

Eufonie 2022 - Baryshevskyi / NOSPR / Boreyko

 

Borys Latoszyński uznawany jest za ojca ukraińskiej, współczesnej szkoły kompozytorskiej. W jego pełnym dramatyzmu, pełnym mrocznych tonów Koncercie fortepianowym c-moll „Słowiańskim” pobrzmiewają echa postromantycznych koncertów Rachmaninova, jak i ukraińskie oraz rosyjskie pieśni ludowe.
Wałentyn Sylwestrow — wybitny kompozytor, ale też… uczeń Borysa Latoszyńskiego, Przepełniona zadumą i melancholią muzyka Sylwestrowa po okresie eksperymentów, poszukiwań nowych brzmień w latach 60., zwróciła się w kierunku tonalności.
Oleg Bezborodko, Carpe diem. Gdyby beethoven żył w Odessie
Borys Latoszyński: Koncert fortepianowy c-moll |Słowiański|
***
Walentyn Sylwestrow: VIII Symfonia
________
Antonii Baryshevskyi – fortepian
NOSPR
Andrzej Boreyko – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kulutry
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

Borys Lyatoshynsky is considered the father of the Ukrainian contemporary compositional school. In his Slavic Concerto for Piano and Orchestra in C minor, full of drama and dark tones, we can hear echoes of Rachmaninoff’s post-romantic concertos as well as Ukrainian and Russian folk songs.Valentyn Sylvestrov — an outstanding composer, but also... a student of Borys Lyatoshynsky. Sylvestrov’s music, filled with reverie and melancholy, after a period of experiments and searching for new sounds in the 1960s, turned towards tonality.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO