'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2022 - Fusionfonia / Muzyka ziemi ukraińskiej

Eufonie 2022 - Fusionfonia / Muzyka ziemi ukraińskiej

 

Projekt FusionFonia - Muzyka ziemi ukraińskiej to utwór na grupę solistów, zespół jazzowy, zespół ludowy, trio komputerowe i orkiestrę skomponowany przez Ivana Taranenko – kompozytora ukraińskiego i uzupełniony elektronicznymi interludiami autorstwa Marcina Bortnowskiego, Stanisława Krupowicza oraz Marcina Rupocińskiego. Myślą przewodnią kompozycji jest prezentacja muzyki ukraińskiej przy użyciu współczesnych technik kompozytorskich, podkreślenie jej ukrytych znaczeń w unikalnym połączeniu autentycznego folkloru z różnych regionów Ukrainy z muzyką jazzową, klasyczną i elektroniczną. Te różne, nieraz zaskakujące konteksty stylistyczne nawiązujące do koncepcji fusion music, która się pojawiła w muzyce jazzowej w latach sześćdziesiątych.
___
Ivan Taranenko MusClub
Tonus Finalis Ensemble
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Robert Kurdybacha – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

The ‘FusionFonia_Music of the Ukrainian Land’ project is a piece for a group of soloists, jazz ensemble, folk ensemble, computer trio and orchestra composed by Ivan Taranenko, a Ukrainian composer, and complemented by electronic interludes by Marcin Bortnowski, Stanisław Krupowicz and Marcin Rupociński. The main idea behind the composition is to present Ukrainian music using contemporary compositional techniques and to emphasize its hidden meanings in a unique combination of authentic folklore from different regions of Ukraine with jazz, classical and electronic music. These various, sometimes surprising stylistic contexts refer to the concept of fusion music, which appeared in jazz music in the 1960s.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2022 - Fusionfonia / Muzyka ziemi ukraińskiej

Eufonie 2022 - Fusionfonia / Muzyka ziemi ukraińskiej

 

Projekt FusionFonia - Muzyka ziemi ukraińskiej to utwór na grupę solistów, zespół jazzowy, zespół ludowy, trio komputerowe i orkiestrę skomponowany przez Ivana Taranenko – kompozytora ukraińskiego i uzupełniony elektronicznymi interludiami autorstwa Marcina Bortnowskiego, Stanisława Krupowicza oraz Marcina Rupocińskiego. Myślą przewodnią kompozycji jest prezentacja muzyki ukraińskiej przy użyciu współczesnych technik kompozytorskich, podkreślenie jej ukrytych znaczeń w unikalnym połączeniu autentycznego folkloru z różnych regionów Ukrainy z muzyką jazzową, klasyczną i elektroniczną. Te różne, nieraz zaskakujące konteksty stylistyczne nawiązujące do koncepcji fusion music, która się pojawiła w muzyce jazzowej w latach sześćdziesiątych.
___
Ivan Taranenko MusClub
Tonus Finalis Ensemble
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Robert Kurdybacha – dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Patronem Festiwalu jest: PKN Orlen

[EN]

The ‘FusionFonia_Music of the Ukrainian Land’ project is a piece for a group of soloists, jazz ensemble, folk ensemble, computer trio and orchestra composed by Ivan Taranenko, a Ukrainian composer, and complemented by electronic interludes by Marcin Bortnowski, Stanisław Krupowicz and Marcin Rupociński. The main idea behind the composition is to present Ukrainian music using contemporary compositional techniques and to emphasize its hidden meanings in a unique combination of authentic folklore from different regions of Ukraine with jazz, classical and electronic music. These various, sometimes surprising stylistic contexts refer to the concept of fusion music, which appeared in jazz music in the 1960s.

Organizares: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN Orlen

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO