'

Sprawdź terminy wybranego wydarzenia


Eufonie 2023 - Gluzman / BBC SO / Elts

Eufonie 2023 - Gluzman / BBC SO / Elts

 

Po sukcesie Carillon Edwarda Elgara - dzieła napisanego dla organizacji charytatywnych pomagających ogarniętej wojną Belgii - Emil Młynarski zwrócił się do kompozytora o napisanie utworu na organizowany przez niego koncert charytatywny wspomagający fundusz Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Tak powstała Polonia op.76 - utwór przepełniony polskim, narodowym duchem za sprawą cytatów z licznych pieśni patriotycznych oraz tematów z twórczości Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego, któremu dzieło było dedykowane.

Pobrzmiewają w nim echa muzyki góralskiej: nie widoczne w ilości cytatów, lecz wypływające z inwencji kompozytora, który przebywając przez długi okres w zakopiańskiej “Atmie” dalece przesiąknął podhalańskim duchem. II Koncert skrzypcowy op. 61 Karola Szymanowskiego, powstał na prośbę wybitnego skrzypka Pawła Kochańskiego, autora kadencji. Zupełnie odmienny od pierwszego koncertu, zaskakuje swoją budową: dwuczęściową, w której centralne miejsce zajmuje kadencja.

Szkocka Orkiestra Kameralna chcąc uczcić 150. rocznicę urodzin Jeana Sibeliusa zwróciła się do fińskiej kompozytorki Lotty Wennäkoski z prośbą o skomponowanie utworu. Inspiracją dla tak powstałego Verdigris stały się dwa dzieła Sibeliusa: En saga oraz Andante Festivo.

En saga - jak pisał Jean Sibelius - stanowi jedno z jego najbardziej osobistych dzieł, będących obrazem stanu umysłu kompozytora. Jednak barwna instrumentacja utworu skłaniała i skłania słuchaczy do szukania ukrytych znaczeń. Utrzymany w formie energicznego ronda Lemminkäinen`s Return - ostatni poemat czteroczęściowej suity Leminkäinen – to opowieść o powrocie bohatera fińskiego eposu Kalevala w rodzinne strony.
---
After the success of Edward Elgar’s Carillon – a work written for charities helping war-torn Belgium, Emil Młynarski asked the composer to create a piece for a charity concert he was organising, supporting the fund of the General Relief Committee for Aid to the Victims of the War in Poland. The resulting Polonia, Op. 76 is a piece filled with Polish national spirit thanks to quotations from numerous patriotic songs and themes from the oeuvre of Fryderyk Chopin and Ignacy Jan Paderewski, to whom the work was dedicated.
In the next piece, we can hear echoes of highlander music, yet not in the actual number of quotations, but resulting from the composer’s invention, who had soaked up the atmosphere of Podhale thanks to his long stays in the Zakopane Villa ‘Atma’. Violin Concerto No. 2, Op. 61 by Karol Szymanowski was commissioned by outstanding violinist Paweł Kochański, author of the cadenza. Completely different from his first concerto, it surprises with its two-movement structure, in which the cadenza occupies a central position.

In order to celebrate the 150th anniversary of Jean Sibelius’ birth, the Scottish Chamber Orchestra asked Finnish composer Lotta Wennäkoski to write a piece for the occasion. Her work, entitled Verdigris, was inspired by two compositions by Sibelius, En saga and Andante Festivo.

En saga – as Jean Sibelius wrote – is one of his most personal works, a picture of the composer’s state of mind. However, the colourful instrumentation has prompted the listeners to look for hidden meanings. Maintained in the form of an energetic rondo, Lemminkäinen’s Return – the last poem of the four-movement Lemminkäinen suite – tells the story of the return of a protagonist of the Finnish epic Kalevala to his homeland.

Program / Programme:

Edward Elgar: Polonia, symphonic prelude op. 76
Karol Szymanowski: II Koncert skrzypcowy op. 61
***
Lotta Wennäkoski: Verdigris
Jean Sibelius: En Saga
Jean Sibelius: Lemminkäinen’s Return

Artyści / Artists:
Vadim Gluzman - skrzypce
BBC Symphony Orchestra
Olari Elts - dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Mecenas Festiwalu: Orlen SA

Złota strefa - zawiera bilet w Strefie 1, box CD/DVD z wybranego koncertu Eufonii (Arvo Pärt: Nowe oblicze współczesnej duchowości lub Tchumburidze/Estonian National Symphony Orchestra/Elts lub Breslik/Pechanec: Winterreise), apaszkę lub poszetkę, płócienną torbę festiwalu, festiwalowy notes i ołówek (do odberania na stoisku festiwalowym, 30 minut przed koncertem); cena 240 zł
Strefa 1: Bilet Normalny - 140 zł, Bilet Ulgowy - 120 zł
Strefa 2: Bilet Normalny - 120 zł, Bilet Ulgowy - 100 zł
Strefa 3: Bilet Normalny - 100 zł, Bilet Ulgowy - 80 zł

czytaj więcej
 

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Eufonie 2023 - Gluzman / BBC SO / Elts

Eufonie 2023 - Gluzman / BBC SO / Elts

 

Po sukcesie Carillon Edwarda Elgara - dzieła napisanego dla organizacji charytatywnych pomagających ogarniętej wojną Belgii - Emil Młynarski zwrócił się do kompozytora o napisanie utworu na organizowany przez niego koncert charytatywny wspomagający fundusz Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Tak powstała Polonia op.76 - utwór przepełniony polskim, narodowym duchem za sprawą cytatów z licznych pieśni patriotycznych oraz tematów z twórczości Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego, któremu dzieło było dedykowane.

Pobrzmiewają w nim echa muzyki góralskiej: nie widoczne w ilości cytatów, lecz wypływające z inwencji kompozytora, który przebywając przez długi okres w zakopiańskiej “Atmie” dalece przesiąknął podhalańskim duchem. II Koncert skrzypcowy op. 61 Karola Szymanowskiego, powstał na prośbę wybitnego skrzypka Pawła Kochańskiego, autora kadencji. Zupełnie odmienny od pierwszego koncertu, zaskakuje swoją budową: dwuczęściową, w której centralne miejsce zajmuje kadencja.

Szkocka Orkiestra Kameralna chcąc uczcić 150. rocznicę urodzin Jeana Sibeliusa zwróciła się do fińskiej kompozytorki Lotty Wennäkoski z prośbą o skomponowanie utworu. Inspiracją dla tak powstałego Verdigris stały się dwa dzieła Sibeliusa: En saga oraz Andante Festivo.

En saga - jak pisał Jean Sibelius - stanowi jedno z jego najbardziej osobistych dzieł, będących obrazem stanu umysłu kompozytora. Jednak barwna instrumentacja utworu skłaniała i skłania słuchaczy do szukania ukrytych znaczeń. Utrzymany w formie energicznego ronda Lemminkäinen`s Return - ostatni poemat czteroczęściowej suity Leminkäinen – to opowieść o powrocie bohatera fińskiego eposu Kalevala w rodzinne strony.
---
After the success of Edward Elgar’s Carillon – a work written for charities helping war-torn Belgium, Emil Młynarski asked the composer to create a piece for a charity concert he was organising, supporting the fund of the General Relief Committee for Aid to the Victims of the War in Poland. The resulting Polonia, Op. 76 is a piece filled with Polish national spirit thanks to quotations from numerous patriotic songs and themes from the oeuvre of Fryderyk Chopin and Ignacy Jan Paderewski, to whom the work was dedicated.
In the next piece, we can hear echoes of highlander music, yet not in the actual number of quotations, but resulting from the composer’s invention, who had soaked up the atmosphere of Podhale thanks to his long stays in the Zakopane Villa ‘Atma’. Violin Concerto No. 2, Op. 61 by Karol Szymanowski was commissioned by outstanding violinist Paweł Kochański, author of the cadenza. Completely different from his first concerto, it surprises with its two-movement structure, in which the cadenza occupies a central position.

In order to celebrate the 150th anniversary of Jean Sibelius’ birth, the Scottish Chamber Orchestra asked Finnish composer Lotta Wennäkoski to write a piece for the occasion. Her work, entitled Verdigris, was inspired by two compositions by Sibelius, En saga and Andante Festivo.

En saga – as Jean Sibelius wrote – is one of his most personal works, a picture of the composer’s state of mind. However, the colourful instrumentation has prompted the listeners to look for hidden meanings. Maintained in the form of an energetic rondo, Lemminkäinen’s Return – the last poem of the four-movement Lemminkäinen suite – tells the story of the return of a protagonist of the Finnish epic Kalevala to his homeland.

Program / Programme:

Edward Elgar: Polonia, symphonic prelude op. 76
Karol Szymanowski: II Koncert skrzypcowy op. 61
***
Lotta Wennäkoski: Verdigris
Jean Sibelius: En Saga
Jean Sibelius: Lemminkäinen’s Return

Artyści / Artists:
Vadim Gluzman - skrzypce
BBC Symphony Orchestra
Olari Elts - dyrygent

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Mecenas Festiwalu: Orlen SA

Złota strefa - zawiera bilet w Strefie 1, box CD/DVD z wybranego koncertu Eufonii (Arvo Pärt: Nowe oblicze współczesnej duchowości lub Tchumburidze/Estonian National Symphony Orchestra/Elts lub Breslik/Pechanec: Winterreise), apaszkę lub poszetkę, płócienną torbę festiwalu, festiwalowy notes i ołówek (do odberania na stoisku festiwalowym, 30 minut przed koncertem); cena 240 zł
Strefa 1: Bilet Normalny - 140 zł, Bilet Ulgowy - 120 zł
Strefa 2: Bilet Normalny - 120 zł, Bilet Ulgowy - 100 zł
Strefa 3: Bilet Normalny - 100 zł, Bilet Ulgowy - 80 zł

czytaj więcej

TO WYDARZENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO